Projectmanager innovatie Gül Akcaova

Gül Akcaova werkt sinds juli 2019 bij SURF. “Ik benadruk graag de dingen die ons onderling verbinden.”

“Nadat ik aan de Hogeschool van Utrecht was afgestudeerd, wilde ik eerst een eigen bedrijf starten. Ik had interesse in ict en onderwijs en werd al snel op een vacature bij SURF getipt. Aanvankelijk kwam ik binnen als projectondersteuner, maar wist dat mijn functie en team zouden veranderen. SURF heeft namelijk een reorganisatie achter de rug waarbij de oude werkmaatschappijen (SURFnet, SURFsara, SURFmarket) zijn opgegaan in één organisatie.”

Gemene deler

“Inmiddels ben ik projectmanager bij het Kernteam Innovatie en werk momenteel aan twee projecten. Een van die projecten heeft betrekking op het gebruik van persistant identifiers (PIDs) voor onderzoeksinformatie. Het andere project richt zich op ons interne innovatieproces en op samenwerkingsvormen die daarbij horen. Ik vind de complexiteit en diversiteit van mijn werk erg leuk. Als coöperatie hebben wij met veel leden uit het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs te maken, maar ook met umc’s en onderzoeksinstellingen. Ieder segment kent zo zijn eigen belangen. Ondanks de verschillen tussen onze leden, vind ik het interessant om op zoek te gaan naar de gemene deler. Ik benadruk graag de dingen die ons onderling verbinden.”

Snel contact

“Binnen SURF is er volop mogelijkheid voor nieuwe initiatieven. Zo kan je altijd dingen oppakken die niet binnen je takenpakket horen. SURF is in verandering. Processen worden verbeterd, nieuwe diensten worden ontwikkeld. Ik hou wel van die dynamiek. SURF bekleedt drie verschillende rollen. We zijn een vereniging van leden, een dienstverlener en we werken aan innovatie. Soms is het wat lastig om te bepalen vanuit welke rol bij we bij de instellingen aan tafel zitten. Daar proberen we nu stappen in te zetten. Gelukkig zijn we een ‘plat’, niet hiërarchische bedrijf waarin je snel en makkelijk contact met collega’s legt.”

Nieuwe technologie

“Binnen de innovatieteams heerst een open werkcultuur. We zoeken graag naar kansen en mogelijkheden. We zijn benaderbaar voor onze leden, maar schromen niet om zelf proactief de lijntjes naar die leden te leggen. Ik voel veel vrijheid en ruimte om mijzelf te ontplooien. Zo werk ik sinds een poosje ook aan ‘futuring’ om nog beter trends te monitoren daarop te kunnen sturen. We werken aan toekomstbeelden die ons helpen bij het – samen met onze leden – ontwikkelen van een langetermijnvisie rond bepaalde technologieën voor onderwijs en onderzoek. Zo was ik laatst op bezoek bij Fontys om ervaringen en ideeën rond kunstmatige intelligentie uit te wisselen. En om te horen met welke andere technologieën zij bezig zijn.”

Van dag tot dag

“Veranderen hoort bij SURF. Niet alleen vanuit het perspectief van innovatie. We blijven met onze leden in gesprek over de veranderingen die nodig zijn voor vandaag, morgen en overmorgen. Dat is best grappig, want zelf leef ik graag van dag tot dag. Ik ben juist niet iemand die haar persoonlijke toekomst uitstippelt. Wel blijf ik me graag ontwikkelen. Het is fijn dat ik hier veel ruimte voor krijg.”

Wil je samen met ons vernieuwing aanjagen?

Solliciteer bij SURF!