Programmamanager Open Science John Doove

John Doove is programmamanager Open Science bij SURF. “Het is een complexe omgeving waarin ik me bevind: er spelen veel verschillende belangen, zowel commercieel als politiek, zowel nationaal als internationaal.”

Duidelijk doel voor ogen

“Het doel van het programma waar ik verantwoordelijk voor ben is om vanuit de rol die SURF als coöperatie kan vervullen de overgang naar een open science model van onderzoek doen te bespoedigen. Door open science kun je alles wat er uit het onderzoek komt zoals publicaties en onderzoeksdata zonder beperkingen via internet bekijken. Ik werk daarbij heel veel samen met hogeronderwijsinstellingen, koepels en organisaties in Nederland én met internationale organisaties als Knowledge Exchange en de Europese Commissie. Al die partijen spelen een rol binnen open science. Ik stem dus veel af, maar heb daarbij altijd een heel duidelijk doel voor ogen: het bevorderen van open science. De rol die SURF daarin speelt kan liggen in het bij elkaar brengen van expertise en partijen, maar ook in het realiseren van tools en services die het voor onderzoekers makkelijker maakt om aan open science te doen. Dat maakt dat wat ik doe uiteindelijk heel concreet.”

Gezamenlijke uitdaging

“SURF staat voor ‘open’: we streven naar volledige open toegang tot wetenschappelijk materiaal en onderzoeksresultaten. Ik ondersteun de onderwijs- en onderzoeksinstellingen om open science zo makkelijk en efficiënt mogelijk voor hen te maken. Gezamelijk kijken we hoe we bijvoorbeeld onderzoekers en instellingen het beste kunnen helpen om de omslag naar open science te maken. Welke informatie hebben instellingen nodig voor beleid, welke informatie kunnen wij vanuit SURF aanleveren voor het ondersteunen van hun onderzoekers, welke informatie laat je beheren door commerciële partijen, waar ligt een rol voor publieke partijen etc..”

Complex speelveld

“Samenwerken met uiteenlopende partijen en met mensen op allerlei verschillende niveaus is een cruciaal onderdeel van mijn werk. Je moet het wel leuk vinden om veel contact met veel mensen te hebben. Iedere dag ziet er anders uit, er is veel variatie en daar word ik persoonlijk heel blij van. Het is een complexe omgeving waarin ik me bevind: er spelen veel verschillende belangen, zowel commercieel als politiek, zowel nationaal als internationaal. Om juist binnen dat speelveld optimaal samen te werken, vind ik een enorme uitdaging. Daardoor vind ik mijn werk heel interessant.”

Open, informeel en dicht bij de leden

“Ik werk sinds 2009 bij de SURF-organisatie. SURF is een coöperatie van en voor de leden. En de innovatie die open science moet bespoedigen raakt veel onderdelen en mensen binnen onze leden (beleid, ict bibliotheken, onderzoekers, ect.). Het is dus zeer van belang dat je heel nauw contact houdt met al die verschillende rollen binnen onze leden. Dat past heel erg bij mijn manier van werken. De sfeer bij SURF is heel open en informeel. Flexibel werken gebeurt al lang bij SURF, dat is niks nieuws meer. Je hebt veel vrijheid om je eigen werkdagen in te delen. Prettig aan ons pand is dat je veel collega’s van de andere SURF afdelingen en projecten in de buurt hebt. Daardoor kun je heel snel schakelen met collega’s die heel verschillende relevante kennis en expertise hebben. Het is absoluut een inspirerende werkomgeving!”

Wil je samen met ons vernieuwing aanjagen?

Solliciteer bij SURF!