Programmamanager innovatie Sagar Dolas

Sagar Dolas werkt sinds 2018 bij SURF: “Wetenschap kent geen grenzen in cultuur of geografie.”

“Ik behaalde mijn Science Master in informatica en toegepaste wiskunde nadat ik een Erasmus Mundus masterprogramma had afgerond. Dat is een uitwisselingsprogramma waarbij je een internationale master-opleiding volgt aan twee Europese universiteiten. Ik koos voor de universiteit van Erlangen in Neurenberg voor high performance computing en de numerieke analyse-groep aan de TU Delft voor wiskunde en natuurwetenschappen.”

“Voordat ik me aanmeldde, had ik een ‘paper’ gepubliceerd over numerieke analyse van cardiovasculaire stents en dat gaf me echt veel vertrouwen om de wereld van informatica en wiskunde in te gaan. Gelukkig kreeg ik een gedeeltelijke financiering om mijn kosten voor een verblijf en studie in Nederland en Duitsland te dekken. In Duitsland maakte ik kennis met supercomputing en kwam zo een stap dichter bij het werk dat ik nu voor SURF doe.”

Onderzoek versnellen

“Ik ben erg geïnteresseerd in de toekomst van geavanceerde computertechnologie. Daarom solliciteerde ik op de functie van Wetenschappelijk Adviseur bij SURF en kwam ik in het supercomputing-team terecht. Tegenwoordig werk ik als Programmamanager Innovatie. We onderzoeken nieuwe paradigma’s, ideeën en concepten die het wetenschappelijk onderzoek via computertechnologie kunnen helpen versnellen. We weten dat informatie- en communicatietechnologie een transformerende invloed hebben op de manier waarop we wetenschap bedrijven. Met onze gezamenlijke experimenten hopen we de technologische kloof naar de gemeenschap te overbruggen.”

“Elke dag is anders en ik ben bij veel projecten betrokken. Soms heb ik de leiding, maar ik probeer ook te helpen bij de experimenten en projecten van mijn collega’s. Ondertussen werken we samen met veel verschillende instellingen, kleine en middelgrote ondernemingen en technologiepartners.

Niet beperkt

“De cultuur bij SURF is gelijkwaardig en niet-hiërarchisch. Mensen die hier werken, zijn heel open als het gaat om het uiten van hun standpunten en meningen. Er is vrijheid om na te denken over en terug te kijken op wat je doet en hoe je het doet. Ik ervaar bovendien veel vrijheid om te manoeuvreren. We willen een impactvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Door de toekomst van onderzoek en technologie mede vorm te geven. Ons werk beperkt zich niet tot onze landsgrenzen, hoewel we de Nederlandse onderzoekscommunity’s zo goed mogelijk willen bedienen. Wetenschap kent geen grenzen in cultuur of geografie. Wij halen onze inspiratie uit ideeën uit alle delen van de wereld. Dat is, denk ik, de kern van mijn drive en motivatie.”

Open en direct

“Ik kom uit India en beschouw de Nederlandse werkcultuur als heel direct, open en gelijkwaardig. In India is die tamelijk non-direct en hiërarchisch, met wendbaarheid en oog voor snelle innovatie. Hier hebben we een procedure en systeem voor alles wat helpt om te groeien, maar het zorgt tegelijkertijd voor wat beperkingen. Iedere werkcultuur kent zo zijn voor- en nadelen, denk ik.”

“Toen ik bij SURF begon, hoorde ik van collega’s en vrienden uit andere bedrijven dat zij introductieprogramma’s konden volgen, zodat zij drie of vier weken de tijd kregen om hun bedrijf te leren kennen. Bij SURF bestond zoiets nog niet. Vanaf de eerste dag werd ik in het diepe gegooid. Ik mocht meteen met enkele projecten beginnen, maar had duidelijk tijd nodig om het grotere geheel en de algemene missie van SURF te ontdekken. Dat was een geluk bij een ongeluk, want het hielp me mijn eigen, persoonlijke aanpak en werkstijl te bepalen en vorm te geven. Aanvankelijk was ik wat terughoudend in het benaderen van collega’s. Na verloop van tijd, merkte ik dat het hier heel normaal is om mensen op een open en directe manier te benaderen.”

“SURF is, zeker op het kantoor in Amsterdam, heel multicultureel en kosmopolitisch. Natuurlijk proberen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond elkaar op te zoeken om wederzijdse afstemming, herkenning en erkenning te vinden. Gelukkig ontbreekt het nooit aan hulp en adviezen om door de Nederlandse cultuur te navigeren. Mijn collega’s zijn hier heel behulpzaam in geweest.”

Afleren

“Nieuwe collega’s die uit het buitenland komen, adviseer ik om al bepaalde dingen te leren, zodat je je daarna weer nieuwe dingen kunt aanleren. Een flexibele mindset is heel belangrijk, want soms kan het gebeuren dat je de druk van omgeving voelt. In Aziatische culturen bestaat er een groot verschil tussen dat wat je bedoelt en wat je zegt. Nederlanders kunnen hier soms wat direct en bot in overkomen.”

“Voor de komende jaren zie ik mezelf nog verder groeien. Voor mij is er geen betere plek dan SURF in Nederland, omdat ik graag in organisaties met een maatschappelijke impact werk. SURF is een bedrijf dat mij dichter bij de onderzoeks- en onderwijsgemeenschap brengt, zodat ik dagelijks een verschil kan maken.”

Wil je samen met ons vernieuwing aanjagen?

Solliciteer bij SURF!