Programmamanager innovatie Kirsten Veelo

Kirsten Veelo werkt sinds december 2007 bij SURF. “Hier werken mensen met passie voor de inhoud. Mensen die bereid zijn om elkaar te helpen.”

“Ik ben bij SURF gestart als ‘jong talent’. Dat programma, een soort traineeship, bestaat overigens nog steeds. Daarna ben ik ingestroomd als Community Manager Onderwijs. Later volgden functies als projectmanager en teamhoofd bij een van onze onderwijsteams. Nu ben ik programmamanager binnen het Kernteam Innovatie. Vanuit die rol richt ik mij vooral op digitale leermaterialen. Dat doen we niet alleen. Om de lange termijndoelen uit ons programma te halen, werken we binnen SURF ook samen met teams uit de afdelingen Dienstverlening en Relatiemanagement.”

“Er is intensief contact met de onderwijsinstellingen in Nederland. Zo heb ik veel met content gerelateerde diensten te maken en kom bijvoorbeeld vaak bij de bibliotheken van het hoger en wetenschappelijk onderwijs over de vloer. Ik spreek met informatiespecialisten en bibliotheekdirecteuren, maar ook onderwijsadviseurs en onderwijskundigen zijn belangrijke samenwerkingspartners, want zij bieden ons toegang tot de docenten.”

Aan het roer

“SURF levert technische infrastructuur voor onderwijs en onderzoek. We doen dat zelf of jagen – daar waar nodig – de markt aan, zodat dit onder de juiste voorwaarden gebeurt. Dan hebben we het over eisen rond privacy en veiligheid, maar ook over uitwisselbare datastandaarden die goed met elkaar kunnen ‘praten’. En natuurlijk ook over de aanschafkosten. Het is belangrijk dat de onderwijsinstellingen aan het roer staan, want wij werken in dienst van die instellingen; onze leden. Hoe duidelijker het gemeenschappelijk doel hierbij is, des te meer impact we met elkaar in de markt hebben.”  

Respect

“Omdat we met het kantoor in Utrecht goed en centraal bereikbaar zijn en wij bovendien over uitstekende vergaderfaciliteiten beschikken, komen relaties graag naar ons toe. We organiseren veel bijeenkomsten, zowel on- als offline. Een belangrijke thema hierbij is de transitie van analoge naar digitale leermaterialen. Er ontstaan nieuwe platformen voor digitale content, wat weer zorgt voor een stimulans richting interactief onderwijs. In dit speelveld richt ik mij vooral op twee sub-thema’s; het domein rond ‘open’ leermaterialen, wat overigens goed bij onze publieke waarden past. Daarnaast kijk ik met uitgeverijen naar hoe wij de ingekochte materialen op een goede manier kunnen inzetten met het respect voor privacy dat daar bij hoort. Ook vinden de onderwijsinstellingen dat de toegankelijkheid en vindbaarheid van digitale leermaterialen kan worden verbeterd. Dit alles leidt soms tot de ontwikkeling van concrete diensten. Zo hebben we de laatste jaren edusources ontwikkeld, een dienst waarmee je digitale leermaterialen kunt opslaan en eenvoudig kunt delen.”

Tastbaar

“Ik vind het fijn om in een maatschappelijk relevante omgeving te werken. Dat is door de corona-pandemie heel tastbaar geworden. Onderwijs moest opeens online vanuit huis worden gegeven en dat was toevallig iets waar wij bij SURF al lang aan werken. Het is spannend om te zien hoe dat nu in de praktijk wordt gebracht. Mijn werk is bovendien erg divers. Zo heb ik met veel verschillende mensen te maken en richt ik me zowel op de menselijke als ook op de technische, ict-kant van het vak.”

Initiatieven

“Bij SURF werken mensen met passie voor de inhoud. Mensen die bereid zijn om elkaar te helpen. We hebben een open en transparante organisatie. Daar tegenover staat, dat wij goed zijn in overleggen. Ik hoop dat dit wat meer verschuift naar een doe-cultuur, zodat we wendbaar en sneller resultaten boeken. SURF is een werkgever waar je zelfstandig je weg kunt zoeken en initiatieven mag ontplooien. Dat klinkt wellicht wat tegenstrijdig, want voor de beste resultaten werk je vaak in teamverband.”

Wil je samen met ons vernieuwing aanjagen?

Solliciteer bij SURF!